ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνα

Δημιουργήθηκε 10 Αυγούστου 2023

LOGO OXE

Καστοριά, 10/08/2023 

Α.Π. 4417

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του έργου:

«Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ5179822

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ) (Δικαιούχος Φορέας)έχει αναθέσει στην Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε», ως Ανάδοχος Φορέας, με την από 06/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας»,με κωδικό ΟΠΣ 5179822 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)

Απευθύνεται Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (05/2023)

σε 50 άνεργους/εςωφελούμενους/ες, που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς που περιλαμβάνει από το Δήμο Καστοριάς τις Δημοτικές Ενότητες Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Τριάδος και από το Δήμο Άργους Ορεστικού τη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού,για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμακατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

 

Κατάρτιση : Κατάρτιση 168 ωρών στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

  • Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας
  • Διασφάλιση Ποιότητας στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας

Πιστοποίηση:Συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας: Υποστήριξη σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου με τέσσερις (4) συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα ΜητρώαΑνεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομαανεργίας ή όχι,
  • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς (Δημοτικές Ενότητες Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Τριάδος από τον Δήμο Καστοριάς και από τον Δήμο Άργους Ορεστικού η Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού)
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  • Να είναι κάτοχοι κατ’ ελάχιστον εκπαιδευτικό επίπεδο ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.

Α/Α

Αντικείμενο κατάρτισης

Κατ’ ελάχιστον Επίπεδο εκπαίδευσης

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ

Απόφοιτοι Τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ

Απόφοιτοι Τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ μικτά/ ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης, συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκληρώσουν τις 4 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις υποβάλλονται από 10/08/2023έως και 01/09/2023 (23:59:59).

Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: http://www.helfurfe.gr/

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καιστα τηλέφωνα 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 19:00).

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Δικαιολογητικά Υποβολής της Αίτησης

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε την Αίτηση Συμμετοχής & τα Δικαιολογητικά σας

 

LOGO