Ανακοινωσεις

17 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 17/05/2022

Αρ. Πρωτ. 4214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173,  λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την υπ’ αριθμ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
  • Την από 11/04/2022 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Πρόσκλησης για τη Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης
  • Την υπ’ αριθμ 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173
  • Τα υπ’ αριθμ. 1/03-05-2022 & 2/11-05-2022 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης
  • Την από 16/05/2022 Απόφαση της ΕΟΓ για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/03-05-2022 & 2/11-05-2022 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων για θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργο της Πράξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ για την Θέση με κωδ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ (πατήστε εδώ)

Για την ΕΟΓ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

logo

04 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», Μ

Καστοριά, 04/05/2022

Αρ. Πρωτ.4201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινού  Πίνακα Αξιολόγησης  Υποψηφίων

Για τη Θέση με Κωδ. 04:

«Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης»

 της Ομάδας Έργου

της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη:

 

1.       Την υπ’ αριθμ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ)  Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»,

2.       Την από 11/04/2022 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης»  της Ομάδας Έργου  της Πράξης με ΟΠΣ 5035173

3.       Την υπ’ αριθμ 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδ. ΟΠΣ 5035173 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Στην ιστοσελίδα της ΕΟΓ τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173.

Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα ασκήσεως ενστάσεων ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι ώρα 14:00 της (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, δηλ. Δευτέρα 09/05/2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε εδώ)

Για την ΕΟΓ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

logo

13 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (01/2022/ΕΟΓ) για την Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 13/04/2022

Αρ. πρωτ. 4194

Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης, την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης καθώς και την από 11/04/2022 Απόφαση του Δ.Σ. για τη θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5035173

απευθύνει 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (01/2022/ΕΟΓ) για την

Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης. 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 14/04/2022 μέχρι και

την Πέμπτη 28/04/2022 και ώρα 14:00 

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2022/ΕΟΓ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα  Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Υπόδειγμα Σύμβασης-Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων (Υπόδειγμα Δ)

logo

Νεα της Γουνας

17 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 17/05/2022 Αρ. Πρωτ. 4214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού ...
04 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», Μ

Καστοριά, 04/05/2022 Αρ. Πρωτ.4201 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσωρινού  Πίνακα Αξιολόγησης  Υποψηφίων Για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης»  της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων ...
13 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (01/2022/ΕΟΓ) για την Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 13/04/2022 Αρ. πρωτ. 4194 Ανακοίνωση Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης, την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN